Vi har bestilt TESSgate system!

 Vi gleder oss til å ta i bruk ny, enkel og kostnadseffektiv teknologi!

Det er i dag inngått leieavtale med TESS på et TESSgate system. Dette systemet er utviklet for å forenkle hverdagen til våre ansatte, redusere svinn og gi våre kunder bedre oversikt over materiell som brukes på serviceprosjekt.

Tett samarbeid

TESSgate er et modulbasert system som skal plasseres på ulike lokasjoner på verftsområdet.  Dette vil blant annet kunne redusere gangtid. Fitjar Mekaniske Verksted AS har i mange år hatt et tett samarbeid med TESS Vest As, avd. Stord, og dette er et ledd i å styrke dette samarbeidet ytterligere. Vi er blant annet et TESS sertifisert slangeverksted.

Vi er spente på fortsettelsen, og ser frem til et videre godt samarbeid med TESS.