Miljø og visjon

"Me byggjer for framtida!"
Vi skal være den foretrukne aktør når det gjelder nybygg og service. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere skal vi jobbe for å utarbeide gode og miljøvennlige fartøy, og ha spisskompetanse innen havbruksnæringen.


HMS arbeidet vårt har som formål å:

- oppnå et bedre arbeidsmiljø
- oppnå bedre vern av det ytre miljø
- bedre vern mot helse- og miljøskader
- bedre sikkerheten
- hindre forurensning
- oppnå bedre behandling av avfall
- hindre ulykker ved brann / eksplosjon


Helse

FMV har avtale med bedriftshelsetjenesten Falck, og gjennomfører helseundersøkelser ved jevne mellomrom.


Miljø

Vi har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som jobber for et godt arbeidsmiljø.
Det er også stort fokus på ytre miljø, og vi har gode rutiner for håndtering av farlig avfall, samt avtale med Ragn Sells for levering av slikt.

 

Vi har også kjøpt inn komprimatorer for både papp og trevirke. Dette har vi gjort for å sikre en mer miljøvennlig hverdag for bedriftens ansatte, og for å ha fokus på HMS vennlig avfallshåndtering, redusere avfallskostnader og transport, samt spare miljøet for CO2 utslipp.  

Sikkerhet

Det blir gjennomført ukentlige vernerunder, både per lokasjon og per prosjekt.
I tillegg til verneombud og hovedverneombud har vi også eget industrivern.