Tverrfaglig samarbeid

I dag har flere av våre "Berre goe" medarbeidere hatt faglig påfyll med BDO, som er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv.

Kurset har hatt fokus på tverrfaglig samarbeid ved innkjøp, hvor flere disipliner har vært representert. 

Vi takker Atle Sundøy og Kim-Andre Østbye i BDO for en god og lærerik samling.