«Neste generasjons tarefangstfartøy» er overlevert!

FMV55 «Hypomar Ocean 1» ble i dag overlevert fra Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV) til Hypomar As. Dette innovative fartøyet er det første i Hypomar sin flåte, og den første taretråleren bygd på FMV.

Fartøyet er 26,78 meter langt (LOA), 10,40 meter bredt og har egne produksjonssystemer om bord.
Fartøyet som er bygd komplett på Fitjar er utstyrt med et hybrid diesel/elektrisk energisystem, inkludert et batterisystem på ca. 1000 kWh.

MARITIMT BIOTEKSELSKAP

Hypomar As er datterselskapet til Alginor ASA, et norsk maritimt biotekselskap stiftet i 2014, med base i Haugesunds-regionen. Det utvikler en fullt integrert og bærekraftig verdikjede basert på høsting og bioraffinering av den brune taren Laminaria hyperborea. Alginor planlegger å utvikle, produsere, markedsføre og selge tarebaserte ingredienser til globale markeder for bruk i farmasøytiske og ernæringsmessige produkter. 

Ved kontrahering i 2022 kom CEO i Alginor ASA Kjetil Rein og CEO i Hypomar AS Harald Fiskaaen med en felles uttalelse:
"I Alginor utvikler vi en fullt integrert verdikjede basert på bioraffinering av Laminaria hyperborea, og virksomheten vår er avhengig av å kontrollere råvareforsyningen vår. På bakgrunn av dette har vi jobbet med å finne en løsning som møter våre behov fremover. I dag er vi veldig glade for å kunngjøre at vi har signert en avtale for vårt første, storskala høstefartøy, «Hypomar Ocean 1». «Hypomar Ocean 1» er et neste generasjons tarefangstfartøy som vil sikre tilstrekkelige råvareforsyninger under vår kommende demonstrasjonsfase, og på lang sikt som en del av vår planlagte flåte.»

SOLSTRAND TRADING AS

Solstrand Trading AS og Alginors ansatte har designet fartøyet for å passe rederiets behov. Hovedfokus har vært å gjennomføre tiltak som reduserer teknisk risiko og sikrer råvaretilgang. I tillegg til gode fasiliteter for mannskapet. Det er også lagt betydelig vekt på å designe et robust fartøy som ivaretar personells helse og sikkerhet. Takket være støtte fra ENOVA, er det også inkludert en betydelig batteripakke for å redusere miljøavtrykket så mye som mulig, i tråd med rederiets forpliktelse til ESG.

EKSPERTISE INNEN SKIPSBYGGING

Rederiet legger også til at:
«Fitjar Mekaniske Verksted AS er kjent for sitt håndverk og ekspertise innen skipsbygging. Gjennom prosessen har de vist seg å være vår ideelle partner i denne prosessen, og vi er meget fornøyde med arbeidet FMV har utført for oss, i det som bare kan beskrives som et milepælsprosjekt for selskapet vårt.»

FITJAR MEKANISKE VERKSTED AS

Vertsdirektør Hugo Stand ved FMV er godt fornøyd med samarbeidet og forteller:
FMV55 er et nybyggingsprosjekt bygd komplett på FMV. Byggekontrakten ble inngått i juni 2022, og skroget er bygd i en periode preget av utfordringer i material-leveranser.  Designet er en prototype fra Solstrand Trading, og en del større endringer har blitt avtalt underveis i byggefasen.

Det at vi har bygd fartøyet på Fitjar har medført at vi har klart å overvinnne utfordringene og inkorporere bla forlengelse av skroget, montering av prosessanlegg oa endringer både tids- og kosteffektivt.


Jeg tror «Hypomar Ocean 1» er et velbygd fartøy som blir tjenelig for mannskap og rederi.
Det er ett av våre «Berre Goe!», som forhåpentligvis vil bidra til at Alginors betydelige satsing lykkes.


Jeg vil takke mine kolleger som har gjennomført prosjektet, med Prosjektleder Kjetil Nesbø i front.
Samarbeidet med rederiet har vært utmerket.

Alle vi på Sveiseneset ønsker Harald, Rune og øvrige i Hypomar / Alginor «Godspeed» og velkommen tilbake.