Multi Safety er ombygd

Multi Safety er ombygd til kombinert service- og bløggebåt

FSV Group sin Multi Safety har vært inne på Fitjar Mekaniske Verksted for en omfattende ombygging. Fartøyet er forlenget med 12,6 meter, og det er installert RSW tanker og bløggefabrikk om bord. Total lengde er nå 39,48 m.

Bløggefabrikk med 2 robotlinjer

Multi Safety var tidligere en servicebåt, men er nå kombinert service- og bløggebåt. Dette er det første prosessfartøyet FSV Group har i drift. Bløggefabrikken er levert av Optimar As og har 2 robotlinjer. Hver linje består av en elektro-bedøver og en bløggerobot med avansert kamerasystem. Kamerasystemet styrer roboten, teller fisk og estimerer total vekt om bord.

Optimars leveranse inkluderer også lasteslange og avsiling før bløgging og renner til 4 stk. RSW tanker. I tillegg har de levert vakuum anlegg for lossing, utstyr til vannbehandling og vasking av fabrikk og tanker. Alle aktiviteter i lastesystemet koordineres i Optimars Commander styresystem.

FMV har levert nytt kjølesystem fra PTG Frionordica, alle rørsystem til fiskehåndtering og alle pumper og ventiler. Fiskepumpen Seaquest SQ16 er også levert av FMV.

I forbindelse med forlengelsen er også tavler og elektriske system om bord oppgradert og utvidet.

Vi takker for tilliten og det gode samarbeidet!