Lovart Viking har fått installert bløggecontainer!

Lovart Viking er ferdig oppgradert til en kombinert bløgge- og servicebåt, med en lastekapasitet på om lag 110 tonn laks.

Fartøyet eies av Lovart Aqua Logistics AS, et lite og offensivt nisjerederi, med hovedkontor i Molde. Rederiet ble etablert i 2018 og har opplevd jevn vekst i aktivitetsnivået etter oppstart.

Positiv bidragsyter både på biosikkerhet og for redusert tap av biomasse

Alternativ transport av slaktefisk er et interessant satsningsområde for Lovart Aqua Logistics As, forteller daglig leder, Stian Tangen. Fartøyet blir en positiv bidragsyter både på biosikkerhet og for redusert tap av biomasse. Denne løsningen gir mulighet for bløgging parallelt med at båten er operativ for serviceoppdrag.

Lovart Viking er utstyrt med Optimar sin bløggerobot, som under gode betingelser kan prosessere inntil 25 tonn fisk per time.

 

Båten kan laste med vacumsystem som er installert ombord under ombyggingen. Den er i tillegg tillaget for lasting med Lift Up inn på silekasse. Lossing skjer ved vacum fra land, eller levering gjennom båtens vacumsystem. Blodvann samles opp i tank i skroget og leveres på land under lossing.

Vaskesystem er levert av HL Skjong, med cip vasking av tanker og rørsystem.

Båten har også fått montert RSW anlegg med tilhørende rørsystem for nedkjøling av fisken i 3 stk. RSW tanker.

Godkjent av mattilsynet

Bløggesystemet fikk godkjenning av mattilsynet etter inspeksjon om bord, og har per. 26.10  levert ca. 25 tonn bløgget laks med gode resultater.

Operasjonsleder i Lovart, Tom Erik Tangen har vært primus motor for prosjektet, og er meget fornøyd med valget av tekniske løsninger og leverandører.

Vi på FMV takker for oppdraget og syns det er spennende å følge rederi og fartøy!