FMV52 Multi Arctic er overlevert!


FMV52 Multi Arctic ble i dag, 21.06.23, til FSV Group. Dette er det første nybygget FMV leverer til FSV Group.

Fartøyet er et 27 meter hybriddrevet frakte- og servicefartøy, bygd komplett på Fitjar.  
Fartøyet som er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. Fartøyet har batteripakke på hele 1.000 kWh, som sparer miljøet for 340 tonn CO2 per år, dette tilsvarer utslipp fra ca. 190 personbiler om man bruker en gjennomsnittlig kjørelengde på 15 000 km/år. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds drift.


Helse og sikkerhet er første prioritet

Det nye fartøyet har 7 lugarer og stort lasterom på 190 m3. Folks helse og sikkerhet er alltid første prioritet, og om bord i fartøyet er det lagt stor vekt på å benytte dekksutstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord.


Høy kvalitet og høy kompleksitet

Endre Brekstad, teknisk sjef i FSV Group sa følgende ved kontraktsinngåelse: «For oss i FSV så vil alltid kvalitet være viktig når vi skal bygge våre båter. Det er på denne bakgrunn at vi i FSV bygger og utstyrer de med det beste av utstyr levert fra norsk leverandørindustri og kommer fram til de mest innovative og sikreste løsningene. Dette gjør at vi kan utføre arbeidsoperasjoner tryggere og mer effektivt. FMV har vist til en lang rekke prosjekter de siste årene med fartøy av høy kvalitet og høy kompleksitet. Dette gjør oss sikker på at vi vil få levert et fartøy av topp kvalitet.»


Takker FSV Group for tilliten 

Hugo Strand, verftsdirektør ved Fitjar Mekaniske Verksted takker FSV Group for tilliten.

FSV stiller meget strenge krav til kvalitet, finish samt leveransepresisjon, og vi ser på det som en stor tillitserklæring at de velger å bygge hos oss. FMV har spesialisert seg på å bygge komplekse fartøy av denne størrelsen ved eget verftsanlegg, noe som gir sikker prosjektgjennomføring, betydelige ringvirkninger og kompetanseutvikling i det norske maritime clusteret. Fartøyet setter en ny standard hva angår batteri/hybrid motorkonfigurasjon og det passer til vårt slagord «Me byggjer for framtida!».

Nå ser vi frem til videre godt samarbeid med FSV Group ved byggingen av FMV 56 - TBN.