FMV51 Volt Harvest III på prøvetur!

I strålende solskinn gikk FMV51 ut på prøvetur i dag, 29.03.23. 

Prosessbåten av designet HFMV P42-500 er den tredje, og hittil største, prosessbåten FMV leverer til Volt Service As.

Fokus på fiskevelferd

HFMV P42-500 designet har stort fokus på fiskevelferd, fiskekvalitet, driftseffektivitet og reduserte klimautslipp. Hoveddimensjonene er 42.7 x 10.2 x 4.8 m LxBxD.

«VOLT Harvest III» får slaktekapasitet på over 100 tonn/time og kan frakte knappe 400 tonn bløgget fisk.

Maskinerikonfigurasjonen og en optimalisert skrogform sikrer lavt klima-avtrykk. Fartøyet kan blant annet seile med kun batteridrift i flere timer.

Daglig leder i VOLT Service, Even Remøy, sa ved kontraktinngåelse følgende:

«Med dette fartøyet tar vi et nytt større steg mot lavere klima-avtrykk fra laksefrakten. Med batteridrift og landstrømstilkobling sammen med fokus på løsninger med lavt energibruk, mener vi at dette er et av de fartøyene som har lavest utslipp per fraktet enhet i industrien».

Norsk Kvalitet

FMV51 er den 10. bløggebåten FMV designer og bygger på ca 4 år. Av disse er 9 bygd komplett på Fitjar. Dette gir god prosjektgjennomføring, sikrere innføring av det siste innen teknologi og høy kvalitet i arbeidsutførelser.

 
Volt Harvest III bygges komplett på Fitjar!