FMV Service bygger opp!

FMV Service er et marked vi har satset på

Steg for steg har vi utviklet «FMV Service butikken».
I noen tilfeller har det skjedd i store sprang, som da vi investerte i «Karlsvogna» i 2015 og multiwheelere i 2018, men hele veien også i gradvise trinn.

I oppdrettsnæringen er utviklingstempoet høyt. Dette skaper behov for å tilpasse eksisterende fartøy slik at de kan utnyttes bedre. Bløggecontainer for arbeidsbåter og ombygging av fartøy til bløggebåter og snøkrabbefartøy er eksempler på at FMV følger markedsutviklingen og bidrar til at våre kunder lykkes.

Avgiftsreduksjon og markedsfordeler

«Miljøteknologi»-vinden blåser stadig kraftigere. På FMV bygger vi battericontainere for installasjon på seilende skip, vi installerer batteripakker og nye motorkonfigurasjoner. Slike tiltak bidrar til avgiftsreduksjoner og kan også gi markedsfordeler for disse fartøyene.

For rederi som tenker ombygging har FMV den rette kompetansen og erfaringen til å prosjektere slike, og sammen med dyktige underleverandører gjennomføre effektive ombygginger.

FMV Travel team

FMV Service tilbyr også å utføre arbeid utenfor verftsporten. I mange tilfeller er det hensiktsmessig for våre kunder som også består av landbaserte næringer. Vi har både folk og utstyr til å ta på oss eksterne oppdrag. I 2021 har vi investert i et avansert inspeksjonskamera, bla for rør-inspeksjon, og en stor lastbank for å teste maskineri/ tavlesystmer/el.produksjon. Vi har også bygd opp en workshop for ulike typer material-utrustning (stål, alu etc).

 

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat!