FMV 50 "SIGLAR" er sjøsatt

Torsdag 22 juli ble FMV50 "Siglar" sjøsatt!

Arbeidet ble godt utført av "berre goe folk" fra FMV, Tronds Marine Service AS, TB Daafjord og Sjøbas. 
Vi takker alle for et godt samarbeid!

 

Siglar er kontrahert av Austevolls-rederiet Kløverlaks AS

Designet er HFMV P38-400, utviklet i samarbeid mellom Heimli, Kløverlaks og FMV.
Fartøyet er verftets byggenummer 50, og får navnet «Siglar».

HFMV P38 er et prosessfartøy designet med fokus på fiskekvalitet, effektivitet og lave utslipp.
«Siglar» har lengde 38,7 meter og bredde 10,2 m. Lastekapasiteten er drøye 300 tonn bløgget fisk som oppbevares i 6 RSW tanker på til sammen ca 400 m3.  Fartøyet har 4 bedøvelses- og bløgge-linjer, og får bløggekapasitet ca. 95 tonn fisk pr time.

 

Hybrid maskinerikonfigurasjon
Fartøyet skal bygges med hybrid maskinerikonfigurasjon og batteridrift, samt landstrøm anlegg.
Båten bygges komplett på Fitjar.

 

FMV50 «Siglar» blir den 8. bløggebåten FMV leverer.
Alle fartøyene er i god drift og har vist at bløggebåter vil være en viktig del av fremtidens havbruk.