ALGINOR HAR KONTRAHERT TARETRÅLER FRA FMV

Vi har gleden av å fortelle at Alginor ASAs heleide datterselskap, Hypomar AS, har kontrahert taretråler fra Fitjar Mekaniske Verksted As. Fartøyet “Hypomar Ocean 1” er designet av Solstrand Trading AS og får verftets byggenummer 55. Fartøyet bygges komplett på Fitjar og skal leveres i Q4 2023.
 
«Hypomar Ocean 1» blir 24.5 meter lang (LOA) og 10.4 meter bred, og vil ha egne produksjonssystemer om bord.

Fartøyet er også utstyrt med et hybrid diesel/elektrisk energisystem, inkludert et batterisystem på ca. 1000 kWh.


MARITIMT BIOTEKSELSKAP

Alginor ASA er et norsk maritimt biotekselskap stiftet i 2014, med base i Haugesunds-regionen. Det utvikler en fullt integrert og bærekraftig verdikjede basert på høsting og bioraffinering av den brune taren Laminaria hyperborea. Alginor planlegger å utvikle, produsere, markedsføre og selge tarebaserte ingredienser til globale markeder for bruk i farmasøytiske og ernæringsmessige produkter.  

Felles uttalelse fra CEO i Alginor ASA Kjetil Rein og CEO i Hypomar AS Harald Fiskaaen:
"I Alginor utvikler vi en fullt integrert verdikjede basert på bioraffinering av Laminaria hyperborea, og virksomheten vår er avhengig av å kontrollere råvareforsyningen vår. På bakgrunn av dette har vi jobbet med å finne en løsning som møter våre behov fremover. I dag er vi veldig glade for å kunngjøre at vi har signert en avtale for vårt første, storskala høstefartøy, «Hypomar Ocean 1». «Hypomar Ocean 1» er et neste generasjons tarefangstfartøy som vil sikre tilstrekkelige råvareforsyninger under vår kommende demonstrasjonsfase, og på lang sikt som en del av vår planlagte flåte.»

SOLSTRAND TRADING AS

Solstrand Trading AS og Alginors ansatte har designet fartøyet for å passe rederiets behov. Hovedfokus har vært å gjennomføre tiltak som reduserer teknisk risiko og sikrer råvaretilgang. I tillegg til gode fasiliteter for mannskapet. Det er også lagt betydelig vekt på å designe et robust fartøy som ivaretar personells helse og sikkerhet. Takket være støtte fra ENOVA, er det også inkludert en betydelig batteripakke for å redusere miljøavtrykket så mye som mulig, i tråd med rederiets forpliktelse til ESG.


EKSPERTISE INNEN SKIPSBYGGING

Rederiet legger også til at:
«Fitjar Mekaniske Verksted AS er kjent for sitt håndverk og ekspertise innen skipsbygging. Gjennom prosessen har de vist seg å være vår ideelle partner i denne prosessen, og vi ser frem til å jobbe sammen med dem i det som bare kan beskrives som et milepælsprosjekt for selskapet vårt.»

 

TAKKER FOR TILLITEN

Vi på FMV heiser flagget, takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid i dette spennende prosjektet.